โทร.02-707-5661-2 โทร.089-9698939 ไอดีไลค์ kodang                                        
เปิดประตูสู่  AEC "KNT KLONGDAN"


สัมมนา "การเป็นตัวแทนมืออาชีพและแนวโน้มตลาดประกันวินาศภัยในอนาคต"


คุณธีรวัฒน์ ตั้งเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมฝ่ายธุรกิจตัวแทนและนายหน้า จัดสัมมนาเชิงวิชาการให้กับกลุ่มตัวแทนนายหน้าในหัวข้อ 
สัมมนา "การเป็นตัวแทนมืออาชีพและแนวโน้มตลาดประกันวินาศภัยในอนาคต" โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัย เป็นผู้บรรยายพร้อมทั้งเสวนาและ workshop ในหัวข้อ "ปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย" รวมถึงปัจจัยและกุญแจแห่งความสำเร็จในการเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย ณ อาคารทิพยประกันภัย พระราม3

"ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ"

ผู้บริหารของ บมจ. วิริยะประกันภัย รัชดาภิเษก พร้อมหัวหน้าส่วนรับประกันภัยรถยนต์ หัวหน้าส่วนรับประกันภัยเบล็ตเล็ต (non moter) มาเยียมเยือนที่ สำนักงานของเรา พร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2559  ! ทางสำนักงานของเราได้รับคัดเลือก จาก บมจ. วิริยะประกันภัย จำกัด ให้ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ จีน เมือเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์และ **NON MOTER**

Copyright © 2016 by KNTKlongdan.com  361/14 ม.11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 10550 ใบอนุญาติเลขที่ 430401040